Past Continuous Tense

Past Continuous  ( past progressive) Tense Konu Anlatımı  

Past Continuous Tense Kullanımı

Daha önceki bir zaman diliminde başlamış olan ve konuşmanın geçtiği
anda bitmemiş olan olayların anlatımında kullanılır. Daha basit
bir anlatımla geçmişte bitmemiş bir olayın anlatımında kullanıldığını da
söyleyebiliriz. Geçmiş zamanda kurulmuş bir cümlenin detaylarının
anlatılmasında da Past Continuous Tense’i kullanabiliriz.
Past Continuous Tense olumlu ve olumsuz soru cümleleri
ile When/ While ‘ın Past Continuous Tense’deki kullanımlarına da
sayfamızda çalışabilirsiniz.

When we arrived it was raining cats and dogs
Biz vardığımızda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri