Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı 

Dilimizde bu zamanın karşılığı yoktur. Bu zamanda eylem geçmişte
başlamalı ve konuşmanın geçtiği anda devam etmelidir. “Son günlerde,
bu günlerde, on dakikadan         beri, çarşamba gününden beri
(recently, lately, for ten minutes, since wednesday) gibi
ifadeler bu zamanla birlikte kullanılabilir. Geçmişte başlayan ve
yeni biten (Yakın Geçmiş) eylemleri ifade etmek için de bu zamanı
kullanabiliriz. Örneğin, iki saatlik bir koşunun ardından, yoruldunuz
ve artık dinleniyorsunuz (koşma eylemi yeni bitmiş) “İki saatten beri
koşmaktayım.” derken. Bu zaman ayrıca geçici eylem ve durumların
ifadesinde de kullanılmaktadır (Beş aydan beri Ankara’da yaşamakta
(Devamlı olarak  Ankara’da yaşamayacak).

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et