YDS

Inconsiderately Düşüncesizce
Intention Niyet
Complaint Şikayet
Negotiations Görüşme, müzakere
Commitment Bağlılık
Involvement Dahil olma
Inessential Gereksiz
Irrelevant Alakasız, İlgisiz,
Elective Seçimle ilgili
Advisory Tavsiye niteliğinde
Injudicious Yersiz, düşüncesiz
Adequate Yeterli, uygun
Consistent Tutarlı
Successive Ardışık, peşpeşe
Impression İzlenim
Prediction Tahmin
Collective Müşterek, ortak
Respectable Saygın
Refrain Kendini tutmak, sakınmak
Acquire Edinmek, kazanmak
Prevent Önlemek
Derive Türetmek, elde etmek
Conclude Sonuçlandırmak
Withdraw Çekilmek, geri çekmek
Undermine Baltalamak, altını kazmak
Assess Belirlemek
Safeguard Himaye etmek, korumak
Outstandingly Mükemmel derecede
Nervously Sinirli bir şekilde
Loosely Gevşekçe, gevşek bir şekilde
Acquisition Edinim, kazanım
Extremely Aşırı derecede
Crucially Hayati derecede
Skillfully Ustaca
Confidentially Gizlice, güvenerek
Laterally Yana doğru, yanlamasına
Considerably Oldukça, büyük ölçüde
Adapt Uyarlamak

İngilizce Konu Anlatımı