YDS

Retention Tutma, alıkoyma
Reference Referans
Apology Özür
Reliance Güven, itimat
Innovation Yenilik
In truth Aslında
Addict Bağımlı, tiryaki
Addiction Bağımlılık
At all costs Ne pahasına olursa olsun
By heart Ezbere
In connection Bağlamda
At all Hiç
Obsessed Takıntılı
Consult Başvurmak, danışmak
Improve Geliştirmek, ilerletmek
Varied Değişik, farklı
Disposed İstekli, hazır
Dazzling Baş döndüren
Declining Azalan, düşen
Dissappointing Hayal kırıklığına uğratıcı
Recalling Hatırlama, hatırlatan
Apprehension Endişe, kaygı
Approval Onaylama, tasdik
Expression İfade, anlatım
Determine belirlemek, saptamak
Feature Özellik
Enclose İliştirmek
Encourage Cesaretlendirmek
Recruit Toplamak, askere almak, acemi
Sustain Devam ettirmek
Refutation Yalanlama, çürütme
Refusal Ret, reddetme
Refund Para iadesi, geri ödeme
Compulsion Baskı, zorlama
Remarkably Dikkat çekici bir şekilde
Immetidately Hemen, derhal
Incessantly Aralıksız olarak
Preferably Tercihen, öncelikli olarak
Incompetently Beceriksiz bir şekilde
Faultlessly Hatasız olarak
Poignant Dokunaklı, etkili
Consumption Tüketim, harcama
Withdraw Geri almak, geri çekmek
Ridiculous Gülünç, komik
Considerate Düşünceli, anlayışlı
Restricted Kısıtlı, sınırlı
Fragile Hassas, kırılgan
Progressive İlerici, gelişmiş
Adverse Olumsuz, zıt

İngilizce Konu Anlatımı