YDS

Discrepancy Çelişki, fark
Affect Etkilemek
Compensation Teminat, telafi, tazminat
Reduction Azaltma, düşürme
Employment İstihdam, işe alma
Relevance uygunluk, ilgi, alaka
Cooperation İşbirliği
Reinforce Güçlendirmek, takviye etmek
Relent Acımak, merhamet etmek
Pursue Kovalamak, takip etmek
Compete Rekabet etmek
Dispose Düzenlemek, kullanmak
Negotiate Görüşmek, müzakere etmek
Confine Sınırlamak, kısıtlamak
Resent Alınmak, kırılmak
Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
Refund Geri ödemek, iade vermek
Reflective Dalgın, düşünceli
Aggravate Kötüleştirmek, ağırlaştırmak
Resistant Dirençli, dayanıklı
Compatible Uyumlu
Conclusive Kesin, nihai
Ultimate Nihai, son
Controversial Çekişmeli, tartışmalı
Convenient Uygun, münasip
Deplorable Acıklı
Carefully Dikkatli bir şekilde
Thoroughly Adam akıllı, baştan aşağı
Alongside Yanında, yan yana
Hostile Düşmanca, muhalif
Substantial Önemli, önemli miktarda
Superficially Görünüşte, üstünkörü
Seriously Ciddi bir şekilde
Experimentally Deneysel olarak, tecrübe ederek
Plainly Açıkça
Account Açıklamak, hesap

İngilizce Konu Anlatımı