YDS

Crudely Kabaca
Spread Yaymak, yayılmak
Flow Akmak
Conduct İdare etmek, yürütmek
Cover Kaplamak, örtmek
Lonesome Yapayalnız, ıssız
Fast Hızlı
Slippery Kaygan
Stagnant Durgun, akmaz
Sparsely Seyrek olarak
Nearly Neredeyse, hemen hemen
Primarily Öncelikle, esasen
Suitably Uygunca
Efficiently Etkili biçimde
Explanation İzah, açıklama
Process İşlem, süreç
Exhaustion Bitkinlik, dermansızlık
Duration Müddet, süre
Negligently İhmalkar bir şekilde
Significantly Önemli ölçüde
Conservation Koruma, muhafaza
Reserve Ayırmak rezerve ettirmek
Withhold Alıkoymak, saklamak
Enforce Dayatmak, zorlamak
Submit Boyun eğmek, ibraz etmek, sunmak
Commit İşlemek, kalkışmak
Extreme Aşırı, çok
Intrinsic Asıl, esas, hakiki, önemli
Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
Emphatic Etkili, güçlü, ısrarlı
Apparent Aşikar, bariz, ortada
Feasible Uygulanabilir
Susceptible Duyarlı, hassas
Applicable Uygulanabilir
Reliable Güvenilir, itimat edilir
Responsible Mesul, sorumlu
Vigorously Kuvvetli bir şekilde
Awkwardly Acemice, beceriksizce

İngilizce Konu Anlatımı