YDS

Design Dizayn etmek, tasarlamak
Display Sergilemek, sergi
Uniformity Birbirine benzerlik, aynılık
Suspicion Şüphe, kuşku
Productivity İş verimi, üretkenlik
Considerate Düşünceli, saygılı
Predictable Öngörülebilir, tahmin edilebilir
Decisive Karalı, azimli
Compatible Uyumlu, uyuşabilir
Provocative Kışkırtıcı, provokatif
Potentially İmkan dahilinde, potansiyel olarak
Concisely Az ve öz, kısaca
Memorably Unutulmaz bir şekilde
Controversially İhtilaflı bir şekilde
Absorb İçine çekmek, emmek
Emit Atmak, çıkarmak
Disclose Açığa çıkarmak, ifşa etmek
Repulse Püskürtmek, itici gelmek
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Promise Söz vermek, taahhüt etmek
Describe Betimlemek, tanımlamak, tarif etmek
Inflict Acı vermek, çektirmek, uğratmak
Companion Arkadaş
Commonplace Sıradan, klişe
Indicate Belirtmek, göstermek
Involve İçermek, kapsamak, katmak
Expansion Genleşme,genişleme, büyüme
Dismissal İşten çıkarma
Expression İfade, anlatım
Course İzlenen yol, kurs, rota
Relapse Kötüleşme, nüksetme
Compile Derlemek
Vitality Dirilik, canlılık, zindelik
Dizzy Şaşkın, başı dönen, baş döndürücü
Introverted İçe dönük, içine kapanık

İngilizce Konu Anlatımı