Be able to

Be able to Konu Anlatımı

Özne (Subject)Be (am-is-are)ablemastar(to infinitive)

Yetenek, beceri ile ilgili bir konuyu ifade etmek için be able to yapısını kullanıyoruz.
İngilizce’de beceri ve yenetek ifade ederken aynı zamanda Can ve Could’u da
kullanmaktayız. Ancak aralarında kullanımları açısından fark var. Be able to yapısı
“Can ve Could” dışında diğer modallarla kullanılabilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim.
(Tabloda be able to’nun tüm zamanlarda kullanılabildiği gözükmekte, ancak be able to’nun Geniş Zaman kullanımının daha çok resmi ifadelerde kullanıldığına ve günlük dilde Geniş Zaman cümlelerinde kullanılmadığına dikkat edelim)

Simple Present Tense’i Ne Kadar Biliyorsun ? (Tıkla)

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et