To-Infinitive (Mastar) Konu Anlatımı

To Infinitive Konu Anlatımı  TEOG- LYS – YDS

İnfinitive Konu anlatımından sonra İnfinitive Gerund (Gerund and Infinitive)
kavramlarının ne olduğuna bakacağız. İnfinitive Gerund deyince tam olarak ne anlamalıyız ? Gerund konu anlatımı ve Infinitive konu anlatımını aynı sayfada ele almamızın sebebi, birbirleriyle karşılaştırılarak konunun daha iyi anlaşılması. İngilizce Ders Kitabımızda (yani sitemizde) konu anlatımının hemen altında Gerund Infinitive Exercises-Konu Testlerini çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. İngilizce Ders Kitabımızda konular ve testler belirli aralıklarla düzenli olarak güncelleniyor.

İngilizce’de iki çeşit mastar bulunmaktadır.
Bunlar bare infinitive ve to-infinitive full infinitive’ dir.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri