ingilizce sesli hikaye

Kadın ayağa kalkar. “Hayır” der. Sonra farelere bakar ama onları
göremez.
Saat dokuzda, Marcel ve Henry tekrar Old Wilton caddesindeki
Profösör Barton’un dairesindedirler. Profösör eve dönüyordur.
Profösör gülümsemektedir. Sonra dairesine girer ve aniden
gülümsemeyi keser. Marcel and Henry bir koltuğun arkasında
durmaktadırlar. Onu izlerler.

İngilizce Testleri