ingilizce türkçe hikaye

story

İngilizce hikayeler Türkçe tercümeleriyle birlikte ingilizcederskitabi.com‘da

İngilizce hikaye kitapları, öğrendiğimiz gramer konularını pekiştirmemizi sağlar. Hikaye kitapları aynı zamanda kendimizi test etmemize olanak sağlar. İngilizce Ders Kitabımızda İngilizce Türkçe hikayelere ağırlık vereceğiz. İngilizce hikayelerin öncelikle anlaşılır olmasına özen gösteriyoruz. Bu hikayelerin yanında İngilizce kısa hikayeleri de yakın zamanda yayınlamaya çalışacağız. Metni dinlerken yaptığımız ingilizce hikaye çevirisini de takip ederseniz maksimum faydayı sağlarsınız. Tavsiyemiz bu sayfadan aynı anda iki tane açmanız. Böylece birinden İngilizce metni takip ederken, diğerinden yapmış olduğumuz çeviriyi takip edebilirsiniz.

Bölüm Bir -Chapter One

Beauty’nin Ailesi-beauty’s family

a rich man lives in a big city near the
sea he has got three daughters and three
sons one daughter is called Beauty
because she is very beautiful

Deniz kenarındaki büyük bir şehirde zengin bir adam
yaşamaktadır. Üç kızı ve üç oğlu vardır. Kızlarından
birinin adı Beauty’dir çünkü o çok güzeldir.

rich:zengin, live:yaşamak, daughter: kız evlat

İngilizce Testleri