İngilizce

İngilizce’nin kökleri Neolotik (Geç Taş Devri) döneme
kadar gitmektedir. İlk ataları Hint-Avrupalılar (ya da
Proto-Indo Avrupalılar) olarak kabul edilir. İngiliz
dilinin atası olarak kabul edilen bu insanlar M.Ö 5000’li
yıllarda Orta Asya ve Doğu Avrupa’da yaşamışlardır.

Indo-Avrupalıların konuştuğu dilin tam olarak nasıl
olduğu bilinmemektedir. Ancak dilbilimcilerin yapmış
olduğu araştırmalar, İngilizce’nin bu dille bir tür
akrabalık bağı olduğu yönündedir. Avrupa’da bulunan
diller arasında Fince, Estonya ve Macar dilleri, Türkçe,
Bask dili (İspanya) ve bazı Rus lehçelerininin dışında
bulunan bütün dillerin kökeni Hint-Avrupa kökenlidir.

Bu dil, M.Ö 3400 ile 2400 arasında bir çok dil grubuna
ayrılmıştır. Bunlardan bazıları Latince, Yunanca, Hint-
İran dili, Kelt dili, Germanik, Ermenice, Arnavutça,
Balto-Slav dilleridir.

Bu sebeple bu dil kökünden gelen dillerdeki bir çok
kelimede benzerlikler bulunmaktadır.

İngilizce’de baba kelimesi (Father), Almanca’da Vater,
Latin ve Yunanca’da karşımıza pater olarak karşımıza
çıkmaktadır.

İngilizce’de kardeş kelimesi (brother) Flemenkçe’de
broeder, Sanskritçe’de bhratar’dır.

Hint-Avrupa dil grubu içinde, İngilizce’ye en çok
ilgilendiren Germenik’tir. Germenik ya da Proto-Cermen
dilinin köklerini takip eden dilbilimciler Almanya’da
bulunan Elbe nehri bölgesi ve İsveç’in bir bölümünde
bu dilin izini sürebilmektedirler. Tarihleme günümüzden
yaklaşık 3.000 yıl önceye gitmektedir.

Germenik dilinin Avrupa dillerine ve dolayısıyla
İngilizce’ye etkilerini aşağıda görebilirsiniz.
Günümüz İngilizcesinde bear (Ayı)
Eski İngilizce bera
Flemenkçe (Hollandaca) beer
Eski Almanca bero

Günümüz İngilizcesinde berry (Dut)
Eski İngilizce berie
Flemenkçe (Hollandaca) bere
Eski Norveç Dili ber

Günümüz İngilizcesinde foot (Ayak)
Eski İngilizce foet
Danimarkaca fod
İsveççe fot

devam edecek..