İngilizcede eşsesli sözcükler

Okunuşu Benzer Sözcüklerdeki Tehlike !

İngilizce’de okunuşları benzer olan kelimeler
vardır. Bunları kullanırken dikkat etmek gerekir.
Bu kelimelere eşsesli (homophones) sözcükler
diyoruz.

Accept this rose
Bu gülü kabul edin

These dogs are all male except black one
siyah olanın dışındaki köpekler erkek

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et