Noun Clause Konu Anlatımı

kitaplik2

 

Noun Clause (İsim Cümlecikleri)
Konu Anlatımı

Noun Clause Nedir ?

Noun Clause (İsim Cümleciği) cümlede bir isim şeklinde görülen cümleciktir. Noun Clause’lar genellikle İngilizce’de Wh-words diye anılan Why, What, When, Where, Who, Which ve How kelimeleri ile başlar. Bunların dışında bir bağlaç olarak “That” de sıklıkla kullanılır. Noun Clause cümlenin öznesi olabileceği gibi, cümlenin nesnesi olarak da kullanılabilir. Bunların dışında onları cümlede tamamlayıcı (complement) bir rol üstlenirken de görebiliriz. Onları cümle içinde ayırdedebilmemizdeki önemli bir nokta da onların ana cümleye anlam bakımından bağımlı olmaladır. Bu yönüyle Noun clause’lar
bağımlı (dependent clause) cümleciklerdir. Advanced İngilizce konularından biri olan Noun Clauses bilmek sınavlar için önemlidir.

Kullanımları şu şekildedir

Eylemin Öznesi olarak

What she said made him so angry
Söylediği onu çok öfkelendirdi

A person who trusts no one can’t be trusted.
Hiç kimseye güvenmeyen kişiye güvenilmez.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et