Participles

Participles Konu Anlatımı  LYS  YDS

Participles, fiilleri, isimleri, isim cümlelerini ve
fiil cümlelerini değiştirmek için cümlelerde kullanılabilen
fiil biçimleridir. Participles bir zarf veya sıfat
pozisyonunu alabilirler (onlar gibi davranabilirler).
Participles ya etken (örneğin taking) ya da edilgen
(örneğin taken) olabilir. Düzensiz fiiller dışında
-ed veya -ing ile sonlanırlar. Participles (Ortaçlar) konusunu üç konu başlığı altında inceleyeceğiz.Present Participle, Past Participle ve Perfect Participle. Şimdi isterseniz konuya göz atalım.

PARTİCİPLE  Ortaçlar   LYS – YDS

Türkçe’de karşılığı sıfat-fiildir. Fiilden türemiş, sıfat ve isim olarak kullanılan sözcüklerdir.
İngilizce’de Present Participle, Past Participle ve Perfect Participle olarak üç grupta incelenebilirler. Perfect Participle kullanımı yaygın olarak görülmez.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri