Phrasal Verbs Konu Anlatımı

Intransitive Verbs ( Geçissiz Fiiller) Nedir ?

Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için geçişisiz fiilin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Bu tür fiiller nesne almayan fiillerdir. Passive (Edilgen) yapı olarak kullanılmazlar.
Bu tür fiiller ile cümle kurabilmemiz için bir özne ve bir fiil yeterlidir.

Burcu laughed ( Burcu güldü)
The man disappeared( Adam gözden kayboldu )

Bazı Phrasal Verb’lerde anlam kelimelerin gerçek anlamlarıyla da oluşabilir.

She walked across the living room (walk ve across kendi anlamlarında)

İngilizce Testleri