Phrasal Verbs Konu Anlatımı

Geçişli Fiil+Edat ile Oluşan Deyimsel Fiiller

His doctor tried to wean him off the drug
Doktoru onu uyuşturucudan vazgeçirmeye çalıştı

Geçişli Fiil+Zarf+Edat ile Oluşan Deyimsel Fiiller

His teacher pulled him up on his spelling
Öğretmeni ona imlası(hecelemesi) için kızdı

Separable ve Inseparable Phrasal Verbs Nedir ?

Inseparable Phrasal Verbs (Ayrılmayan Deyimsel Fiiller)

Bu tür fiiller transitive (geçişli) olabilen fiillerdir ve
direct object alabilirler. Ancak bu direct object deyimsel
fiillerin arasında bulunamaz.

İngilizce Testleri