Relative Clauses Konu Anlatımı

bookcase

Relative Clauses YDS YKS

Relative Clauses bize cümleden daha fazla bilgi almamızı
sağlar. Bu konu ileri (Advanced) İngilizce konuları arasındadır.
Yani eğer İngilizcemizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsak Relative
Clauses konusunu mutlaka öğrenmemiz gerekiyor.İngilizce sınavına
hazırlanan öğrencilerinde mutlaka üzerinde durması gereken bir konu.

Relative Clauses Nedir ?

İlgi zamirleri (relative pronouns) Who, which, that, whose, where
ve when ile başlayan ilgi cümlecikleridir. Bu ilgi zamirleri
genellikle kendilerinden önce gelen ismi tanımlamak için kullanılır.

It was a day when I was with my family.
Ailemle birlikte olduğum bir gündü.