So ve Neither

So ve Neither Konu Anlatımı

İngilizce Ders Kitabımızda (ingilizcederskitabi.com) konunun daha iyi anlaşılabilmesi için So ve Neither  kullanımını zamanlara göre detaylı şekilde açıkladık. “So am I” vb. kullanımı ile “Neither am I” vb. diğer bir kişinin ifadesine katıldığımızı belirtirken kullanılmaktadır.

So ve Neither Arasında Ne Fark Var ?

“So am I” vb. olumlu cümlelerde kullanmaktayız. “Neither am I” vb. ise olumsuz cümlelere katıldığımızı belirtirken kullanılmaktadır. Yani So ya da Neither’dan hangisini kullanacağımızı daha önce kullanılan cümlenin olumlu ya da olumsuz olması belirlemektedir.

Simple Present

So do I. / Neither do I.
So do you. / Neither do you.
So does he. / Neither does he. So does she, / Neither does she.
So do we. / Neither do we.
So do they. / Neither do they.

Present Continuous

So am I. / Neither am I.
So are you. / Neither are you.
So is he. / Neither is he. So is she. / Neither is she.
So are we. / Neither are we.
So are they. / Neither are they.

Present Perfect / Present Perfect Continuous

So have I. / Neither have I.
So have you. / Neither have you.
So has he. / Neither has he.
So has she. / Neither has she.
So have we. / Neither have we.
So have they. / Neither have they.

Simple Past 

So did I. / Neither did I.
So did you. / Neither did you.
So did he. / Neither did he.
So did she. / Neither did she.
So did we. / Neither did we.
So did they. / Neither did they.

Past Continuous

So was I. / Neither was I.
So were you. / Neither were you.
So was he. / Neither was he.
So was she. / Neither was she.
So were we. / Neither were we.
So were they. / Neither were they.

Past Perfect / Past Perfect Continuous

So had I. / Neither had I.
So had you. / Neither had you.
So had he. / Neither had he.
So had she. / Neither had she.
So had we. / Neither had we.
So had they. / Neither had they.

Simple Future/ Future Continuous / Future Perfect / Future Perfect Continuous

So will I. / Neither will I.
So will you. / Neither will you.
So will he. / Neither will he.
So will she. / Neither will she.
So will we. / Neither will we.
So will they. / Neither will they.

Going to (Future)

So am I. / Neither am I.
So are you. / Neither are you.
So is he. / Neither is he.
So is she. / Neither is she.
So are we. / Neither are we.
So are they. / Neither are they.

 

Ingilizce Tüm Konular Test