TOEFL/IELTS Kelimeleri/Vocabulary

kitaplik2

 

TOEFL/IELTS Kelimeleri

Toefl IELTS  sınavları son derece titizlikle hazırlanan zorlu sınavlardır. İngilizce Ders Kitabımızda (sitemizde) TOEFL IELTS  Kelimelerini interaktif olarak vererek, bu sınava hazırlanan öğrencilere, hem kelime bilgisi hem de gramer açısından çalışmalarına yardımcı olmaya çalışacağız.

 

Accessible to: erişilebilir
Gender: cinsiyet
Compulsive: Mecburi
Decadent : çökmüş, çökmekte olan
Disturbed: Rahatsız
Shy: Utangaç
Diffident: Çekingen, pısırık
Suggestively: Hatırlatıcı bir şekilde
Functionally: İşlevsel olarak
Seldom: Nadiren
Incredibly: İnanılmaz bir şekilde
Safely: Güvenli bir şekilde
Compromise Uzlaşmak, anlaşmak
Completion Tamamlama, bitirme
Issue Konu, sorun
Adore Çok sevmek
Existence Varoluş, varlık
Provide: Sağlamak
Interpretation Yorumlama
Worldwide Dünya çapında
Aware Farkında, farkında olan
Appalling: dehşet verici
Colleague: iş arkadaşı
Accuse of Suçlamak
Accelerate Hızlandırmak
Disrupt Bozmak, dağıtmak
Abbreviate Kısaltmak, özetlemek
Innocent: Masum
Sensitive: Duyarlı
Accurate: Doğru, kesin
Determined: Kararlı
Reinterpret Yeniden yorumlamak
Relieved Rahatlamış
Embark (yeni bir işe) başlamak, atılmak
Specified Belirtilen
Funeral Cenaze töreni
Frame Çerçeve
Retired Emekli
Misuse Kötüye kullanmak
Avidity Hırs, açgözlülük
Intention Niyet
Denial İnkar, yalanlama
Restraint Sınırlama, kısıtlama,
Achieve Başarmak
Acknowledge Tanımak, kabul etmek
Provisional Geçici, şarta bağlı
Accurately Kesin olarak, tam olarak
Compete Rekabet etmek
Abandon Terk etmek
Complication Zorluk, güçlük
Reservation Rezervasyon, yer ayırtma
Persuade İkna etmek
Adequately Yeterli bir şekilde
According to: e göre
Actually: aslında
Admiration: hayranlık, beğeni
Severely Ciddi bir şekilde
Confidence Güven duygusu
Resultant: Sonuç, meydana gelen
Appreciated: Takdir edilen
Outrageous: Çok çirkin, aşırı
Acquainted with: Tanışmış olmak, aşina olmak
Trial: Deneme
wane: azalmak, küçülmek
require: istemek, gerektirmek
relevant: uygun
irrelevant: ilgisiz, konu dışı
item: madde (konunun)
erode: aşındırmak, tüketmek
Precaution: Tedbir, Önlem
task: görev, ödev
status: durum, statü
Effort: Gayret
Objection: İtiraz
Attempt: Girişim
Shyly: Çekingen bir şekilde
Endearingly: Sevimli bir şekilde
analyse: analiz etmek
requirement: gereklilik
aspect: görüş, görünüş
assist: yardım, yardım etmek
legislation: yasama, mevzuatbenign: iyi huylu, tehlikesiz
compensate: tazmin etmek karşılamak
attainment Ulaşma, elde etme
reversal Tersine çevirme, iptal
admire Hayran olmak
relief Rahatlama, rölyef
indulge Şımartmak, haz almak
crucial Çok önemli, elzem
crucially Çok önemli bir şekilde
potentially Potansiyel olarak
preferably Tercihen
obsession Takıntı
ultimate Son, en son
sizeable Oldukça büyük
relative Akraba, ilgili
extensive Geniş
solely Sadece, yalnızca
inadequately Yetersiz bir şekilde
entail Gerektirmek, yol açmak
consequences: sonuç, netice
features: özellik, yüzün bir bölümü
margin: tolerans, ayrım
phenomenon: fenomen
bias: önyargı,eğilim, yanılma
collapse: çöküş, çökmek
conceive: düşünmek, anlamak
forthcoming: önümüzdeki, yaklaşan
incline: eğim, eğmek, eğilmek
levy: haciz, haczetmek
odd: garip, sıradışı, artan
persist: devam etmek, sürdürmek
reluctance: isteksizlik, gönülsüzlük
adjacent: bitişik
assemble: birleştirmek, monte etmek
balmy: aptalca, huzur veren
cabal: komplo, entrika
cadaverous: soluk, ölü gibi
candid: samimi, içten
carapace: kabuk
carnivorous: etobur
kerosene: gazyağı, parafin
kiln: fırın, kireç ocağı
knapsack: sırt çantası
lament: ağıt, yas

TOEFL/IELTS Kelimeleri sürekli güncelleniyor..

 

YDS KONU ANLATIMI

YDS IELTS LYS SYNONYMS-EŞ ANLAMLI KELİMELER

LYS KONU ANLATIMI

YDS-LYS  TEST

TÜM TESTLER