Adverbs (Zarflar) Konu Anlatımı

Zarf (Adverbs) Olarak Here ve There

İngilizce’de sıklıkla kullanılan bu iki zarf üzerinde durmak
istedik. Sözlük anlamı “Burada, buraya” olan here, konuşmacının
ya da hakkında konuşulan şeyin nerede olduğuna vurgu yapar.

I have been living here for a long time.
Uzun zamandır burada yaşıyorum.

I told him to come here.
Ona buraya gelmesini söyledim.