Nouns Konu Anlatımı

Nouns Konu Anlatımı

İsimler (Nouns) bir dil için temel yapı taşıdır denilebilir. Her hangi bir
dildeki sözcüklerin çoğu isimdir. İngilizce Ders Kitabımızda (yani
sitemizde) bu konuyu anlatırken İngilizce’de önemli bir yer teşkil eden
Countable Nouns (Sayılabilen İsimler), Uncountable nouns
(Sayılamayan İsimler), Irregular Nouns ve Possesive Nouns konularının
üzerinde özellikle duracağız. Konunun hemen altında (countable-
uncountable exercises) hazırlayacağımız testleri çözerek konuyu
pekiştirebilirsiniz. Countable-Uncountable (exercises) testleri belirli
aralıklarla güncellenecektir.

Nouns konu anlatımına başlayabiliriz. Türkçe dilbilgisindeki karşılığı İsim’dir
Kişileri, yerleri, kavramları, nesneleri, duyguları tanımlayan, temsil eden
sözcüklerdir.

Simple Present Tense’i Ne Kadar Biliyorsun ? (Tıkla)

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri