Adjectives Konu Anlatımı

Adjectives Konu Anlatımı

Sıfat(Adjective) konusu İngilizcenin en önemli konularından biridir. İngilizce Ders
Kitabımızda (yani sitemizde) bu konuyu hazırlarken öncelikle Adjectives konu anlatımı,
adjectives exercises (adjectives testleri) üzerinde durmaya çalıştık. Adjectives konu
anlatımı içinde önemsiz bir konu yok. Ancak Possessive Adjectives’ler (İyelik Sıfatları)
İngilizce’nin mutlaka öğrenilmesi gereken konular içinde yer almakta.  Bu yüzden detaylı olarak inceleyeceğiz .Kuracağımız cümleyi doğru bir şekilde kullanabilmek için
Comparative Adjective (Sıfatlarda Karşılaştırma) ve Superlative Adjective (En üstünlük
derecesi) mutlaka üzerinde durulması gereken konular. Adverbs and Adjectives (Zarflar ve
Sıfatlar) konularında exercises (testler) konuyu pekiştirebilmek için gerekli. Adjectives
exercises- Sıfatlarla ilgili testi konunun en alt bölümünde görebilirsiniz.Testler belirli
aralıklarla düzenli olarak güncellenmektedir.

Adjectives-Sıfat Nedir-Nerede Kullanılır ?

İsimleri (noun ve pronoun ) türlü yönlerden betimleyen (miktar, biçim, duygu,
konum, renk vb.) sözcüklere sıfat (Adjective) denir. Betimledikleri kelimeden
önce ya da sonra gelebilirler. Sıfatlar bize Özne+am+is+are (to be)+ Adjective
yapısıyla çok geniş sayıda cümle kurmamıza olanak sağlar.