İngilizce Eğitici Oyunlar

İngilizce Eğitici Oyunlar

İngilizce’ye yeni başlayanların ve çocukların eğlenerek
öğrenebilecekleri interaktif İngilizce oyunlar hazırla-
dık. Özellikle yeni kelime öğreniminde onlara çok fayda-
lı olacağını düşünüyoruz. Hazırladığımız İngilizce inte-
raktif oyunların, çocukların İngilizce eğitimine katkı
sağlayacağı gibi, onların muhakeme, dikkat ve algı geli-
şimine de faydalı olacağını düşünüyoruz. İngilizce inte-
raktif oyunları hazırlamamızdaki temel sebeplerden
birisi de öğrencilerin, artık sözlüklere yeteri kadar
zaman ayırmamaları.
Vocabulary (kelime) çalışması tüm dil öğrenicileri için
temeldir. Vocabulary (Kelime)çalışmasında, öğrenci yaşı
ne kadar düşükse başarı oranı o denli artar. İngilizce
intertif eğitici oyunlar sayfamızda, öğrenci sözlüğe,
kaleme, deftere ihtiyaç duymadan canlı bir görsellikle
verilen kelimelere kimseye ihtiyaç duymadan çalışabilir.
Tek yapılması gereken, İngilizce eğitici oyunlar
sayfamızda öğrencinin daha fazla vakit geçirmesi için
onu teşvik etmektir.

İngilizce kelime oyunları ve İngilizce kelime bulma oyunu şeklinde hazırladığımız interaktif oyunlarımız özellikle 2. – 3. – 4. – 5. sınıf için tavsiye edilmektedir. Bunun yanında İngilizceye yeni başlayanlara da faydalı olacağını düşünüyoruz.

İngilizce anlamını öğrenmek için + ya tıklayın

İngilizce Testleri