Can-Can’t

Can/Can’t Konu Anlatımı

2020/21 eğitim yılı Can/Can’t Konu Anlatımı interaktif testlerle desteklenerek anlatılmıştır. Can/Can’t kullanımı İngilizce’de oldukça yaygındır. Can kullanımını bir yeteneğin ifadesi, olasılık, olanaksızlık, bir konu için izin alıp verme, talimat, istek cümlelerinin ifadesinde, bir teklifte bulunma ve davet cümlelerinde görebiliriz. Başlangıç seviyesindeki en önemli konuların başında geldiğini söyleyebiliriz. Can/Can’t cümlelerine çalışırken dikkat etmeniz gereken şeylerle başlayalım.

Can Olumlu Cümle Nasıl Kurulur ?

Olumlu cümlede ilk başta özne bulunur. Can özneden hemen sonra getirilir. Can’den sonra cümleki fiil bulunmalı ve fiil yalın halinde (1.Hali) olmalıdır. Dikkat etmemiz gereken şey Can’den sonra gelen fiilin “ING” almaması, 2. ve 3. halinde olmamasıdır. Öğrencilerin sınavlarda Can sorularında en çok puan kaybetmesinin sebebi bunlardır.

I can wait (bekleyebilirim)
You can be my friend (arkadaşım olabilirsin)
We can do it (bunu yapabiliriz)
They can tell the truth (gerçeği söyleyebilirler)
I can write your name on the list (ismini listeye yazabilirim)