Dinleyerek İngilizce Öğrenme

mr. Parker tells the students to sit on the carpet
bay Parker öğrencilere halının üzerinde oturmalarını söyler

İngilizce Testleri