Future Perfect Tense

Future Perfect Tense Konu Anlatımı  

Bu zamanı, eylemin bilinen bir zamandan daha önce gerçekleşmiş olacağını ifade etmek için kullanmaktayız. Ayrıca, gelecekteki bir süreç öncesinde eylemin gerçeklemiş olacağını ifade etmek için de bu zamanı kullanabiliriz (Örn. Taşınacağım gün, bu evde altı senedir oturmuş olacağım.). Örnekte gelecekteki süreç taşınma sürecidir. O evden taşınılacağı gün, o evde altı senedir oturuluyor olması eyleminin tamamlanmış olacağını göstermektedir. Future Perfect Tense LYS, YKS, YDS gibi sınavlar için önemlidir.

Önce özne, sonra will have ve fiilin 3. hali getirilmelidir.

Özne+Will+Have+V3+Nesne

Future Perfect Tense Olumlu Cümle
Affirmative

I will have received                (Almış olacağım)
You will have received          (Almış olacaksın)
He will have received            (Almış olacak)
She will have received          (Almış olacak)
it will have received               (Almış olacak)
We will have received           (Almış olacağız)
They will have received       (Almış olacaklar)

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri