HEALTH

12. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı Health ve Kelimeleri

İngilizcederskitabi.com’da Health konusu ve kelimelerine çalışabilirsiniz.

Home Accidents: ev kazaları
Healthy Life: sağlıklı yaşam
Obesity And Anorexia: Obezite Ve iştahsızlık
What is the reason of his slipping? Onun (ayağının) kaymasının sebebi neydi ?
How did he learn about the accident? Kazadan nasıl haberdar oldu ?

İngilizce Konu Anlatımı