Indirect Speech

Simple Past Tense’in değişimi listede verilmiştir ancak istenirse aşağıdaki şekilde de (zaman değiştirilmeden) kullanılabilir.

I broke my leg

He said that he broke his leg

“I speak Chinese” Berk said. Berk, “ Çince konuşurum” dedi.

He said (that) he spoke Chinese. Çince konuştuğunu söyledi.

“ I bought a new oven” she said. ( O, “Yeni bir fırın aldım” dedi.

She said that she bought a new oven. Veya, She said that she had bought a new oven.

(Yeni bir fırın aldığını söyledi.)

İngilizce Konu Anlatımı