ingilizce başlangıç düzeyi testleri/beginner

İngilizce Başlangıç Düzeyi Testleri/Beginner Testleri

İngilizce başlangıç düzeyi testleri İngilizceye yeni başlayanların konuları pekiştirebilmesi için çok önemlidir.

İngilizce başlangıç düzeyi testlerinde (A1, A2, Elementary) bizce en önemli üç konudan biri (To be) am, is, are testleridir. Bu nedenle, öğrencilerin konu üzerinde yeterince durabilmeleri için çok sayıda test sorusu hazırladık.

Am Is Are Testleri

Am Is Are Testleri 2

Possessive adjectives (my, your, his, her, its, our, their) testlerini çözerek İngilizce temelinizi güçlendirin.

Possessive Adjectives Testleri

“I,” “you,” “he,” “she,” “it,” “we,” “they,”
“your.” “him,” “her,” “his,” “hers,”
“its,” “theirs,” “our,” “them,” “us”.
Personal pronouns testleri İngilizce şahıs
zamirlerini doğru kullanmamız için hazırlandı.

Personal Pronouns Testleri

İngilizce Yol Tarifi Testleri

İngilizce Sayılar Numbers Testleri

İngilizce Aylar Test Çöz

İngilizce Haftanın Günleri Testleri

Ülkeler ve Milletler Testleri

İngilizce Saatler Testleri

Object Pronouns Testleri

There is/There are Testleri

Can/Can’t Testleri 

This That These Those Testleri

HAVE HAS TESTLERİ

Possesive Pronouns Testleri

Prepositions Testleri

Pronouns Testleri

Nouns (İsimler) Testleri

Articles (Tanımlıklar) Testleri

Subject Testleri

Adjectives (Sıfatlar) Testleri

İngilizce İyelik ‘s Testleri