ingilizce başlangıç seviyesi alıştırmalar

İngilizce Başlangıç Seviyesi Alıştırmalar

İngilizceye yeni başlayanların A1/A2 seviyesinde testler çözmesi çalıştığı konuları pekiştirmesi için son derece önemlidir. İDK İngilizce başlangıç testleri öğrenciye hem çalıştığı konulara yeni bir perspektiften bakmasını sağlarken, aynı zamanda kelime hazinesinin gelişimine de katkıda bulunur. İngilizceye yeni başlayan A1/A2 seviye belirleme sınavına çalışacakların sayfamızdaki testleri çözmesi, onların gerçek seviyelerini görmelerine ve bir üst seviyeye geçmelerine yardımcı olacaktır.

Çözmek istediğiniz İngilizce başlangıç testini aşağıdan seçebilirsiniz.

İngilizceye yeni başlayanlar için A1/A2 seviyesinde testler çözmesi sağlam bir temel için son derece önemlidir. Beginner (A1/A2) testleri/alıştırmaları içinde en önemli konu hiç şüphesiz Am, is, are (To be) beginner testleridir. Am, is, are (To be) beginner testlerini iki sayfa altında hazırladık.  İngilizceye yeni başlayanların ne kadar çok am, is, are testi çözerse o kadar çok gelişme sağlayacağını düşünüyoruz.

Am Is Are Testleri

IDK am, is, are (to be alıştırma) testlerini konunun öneminden dolayı iki ayrı test sayfası olarak hazırladık.

Am Is Are Testleri 2

Bir şeyin kime ait olduğunu ifade etmek için possessive adjectives (iyelik sıfatları) kullanırız.
İngilizce possessive adjectives(iyelik sıfatları) testleri ile bu sıfatların (my, your, our, its, her, his, and their) kullanımlarını öğrenmek İngilizce beginner (başlangıç düzeyi) testleri içinde çalışacağınız en başta gelen konulardan biridir. Testler başlangıç seviyesinde en çok hata yapılan konular arasında.

It is none of your business (Seni ilgilendirmez). It is blue (Bu mavi).

Possessive Adjectives Testleri

I, you, he, she, it, we they, me, him, her, us, ve them şahıs zamirleridir (personal pronouns). İngilizcede en çok kullanılan kelimelerdir ve bu da İngilizce şahıs zamirleri (personal pronouns) testlerinin önemini anlatmak için sanırız yeterlidir. İngilizceye yeni başlayanlar için A1/A2 İngilizce şahıs zamirleri (personal pronouns) testleri oldukça önemli.

We are happy (Mutluyuz). We are late (Geç kaldık).

Personal Pronouns Testleri

İngiliceye yeni başlayanların ilk öğrenmesi gereken şeylerin başında İngilizce haftanın günleri gelir. İngilizce haftanın günleri testleri ile İngilizce günleri öğrenmek ve pekiştirmek çok daha kolay.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Is it thursday tomorrow? Yarın günlerden perşembe mi ?

What day is it today? Bugün günlerden ne?

İngilizce Haftanın Günleri Testleri

Aynı İngilizce haftanın günlerinde olduğu gibi İngilizce ay isimlerini öğrenmek de A1 beginner konuları içinde önemli bir yer tutar. İngilizce aylar testleri ile takıldığınız İngilizce ay isimlerini öğrenmek daha eğlenceli.

İngilizce Nisan, Temmuz, Eylül hangileri karıştıyor ya da öğrenmek istiyorsanız mutlaka İngilizce aylar testlerine bir göz atın.

İngilizce Aylar Test Çöz

A1-A2 (beginner) testleri içinde önemli olan bir başka test İngilizce ülkeler ve milletler testleridir. İngilizce July, September, December hangileri bilemiyor, karıştıyor ya da öğrenmek istiyorsanız mutlaka İngilizce aylar testlerine bir göz atın. Özellikle 4-5-9. sınıf öğrencilerinin testleri çözmesini tavsiye ederiz.

İngilizce ülkeler ve milletler testi ile ülkeler ve milletler isimlerini öğrenmeyi kolaylaştırın. German, Germany, Sweden, Switzerland öğrencilerin sıklıkla karıştırdıkları ülke isimleri.

Ülkeler ve Milletler Testleri

İngilizce saatler testleri ve konusu pek çok öğrencinin sıkıntı yaşadığı konulardandır. Genellikle ” Saat ikiye çeyrek var, çeyrek geçiyor, sekize beş var. ” gibi cümleleri söylemekte zorlanıyorsanız testlere göz atmanızı tavsiye ederiz. Quarter to, quarter past, half past ve diğer İngilizce saatler test konularını öğrenmek ve bilgilerinizi tazelemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İngilizce saatler konusu testlerde sıklıkla yer alır.

It is quarter to five (Saat beşe çeyrek var). It’s quarter past two ( İkiyi çeyrek geçiyor).

İngilizce Saatler Testleri

I, you, he, she, it, we they, İngilizce’de en çok kullanılan kelimelerdir. Object pronouns testleri özellikle İngilizceye yeni başlayanlar (A1) için son derece önemlidir.

She is my friend ( O benim arkadaşım).

Where are they ? ( Onlar neredeler ?)

Object Pronouns Testleri

There is/There are testleri 5. ve 6. sınıf öğrencileri için önemli olduğu kadar İngilizce beginner öğrencileri için de önemlidir. Hangi isimlerde there is, hangi isimlerde there are kullanmak gerekiyor ? Öğrenmek için there is-are testlerine göz atın.

There is a cat in the garden (Bahçede bir kedi var).

How many cats are there in the world ?
Dünyada kaç tane kedi var ?

There is/There are Testleri

İngilizce başlangıç seviyesi testleri içinde önemli konulardan birisi de this, that, these ve those testleridir. This, that, these ve those’un önemi İngilizcede sıklıkla kullanılıyor olmalarından gelmektedir. Nerede this, that nerede these, those kullanmak önemli diyorsanız testlerimize göz atın. En sık yapılan hatalar this ve that ile çoğul yardımcı fiil kullanımı.

This is my dog ( Bu benim köpeğim). This are my book (Yanlış).

That is your dog (Şu senin köpeğin). That are your dog (Yanlış).

This That These Those Testleri

Can ve can’t testleri hem öğrenciler hem de İngilizceye yeni başlayanlar için vazgeçilmez konulardandır. Can ve can’t testlerini çözerek bu konudaki başarınızı ölçün. 3, 5, 9 ve 10. sınıf can can’t testlerine çalışmak isteyen öğrenciler için de testlerimizi öneriyoruz. Can ve can’t testlerinde en çok yapılan hatalar fiilin hatalı kullanımıdır (Örnek: Can you swimming ?). Can ve can’t cümlelerini anlamanın en kolay yolu test çözmek.

Can’t you hear me ? (Beni duyamıyor musun ?)

Can I come in ? (İçeri girebilir miyim ?)

Can/Can’t Testleri 

İngilizce başlangıç seviyesi testleri içinde bulunan Have/has testlerine çalışarak İngilizcede çok kullanılan Have/has konusunu daha iyi pekiştirebilirsiniz. Özgün have has sorularımızın 3, 4, 5 ve 9. sınıf öğrencileri tarafından çözülmesinide tavsiye ederiz.

She has a question ( Onun bir sorusu var).

We have a small piano up here.
Burada küçük bir piyanomuz var.

HAVE HAS TESTLERİ

İyelik zamirleri, sahiplik veya mülkiyeti ifade etmek için kullanılan bir zamirlerdir. Possessive adjectives      ( mine, yours, hers, his, its, ours, yours, theirs ) sorularımızı 4.ve 5. sınıf öğrencilerinin çözmesini tavsiye ederiz. 4.ve 5. SINIF İNGİLİZCE Possessive Adjectives Exercises/testleri interaktif olarak hazırlanmıştır.

Possesive Pronouns Testleri

Countable Uncountable test soruları çözmek aynı zamanda konunun da daha iyi anlaşılmasını sağlar. 6 SINIF Countable Uncountable Test çözmek isteyen öğrencilere de testlerimizi tavsiye ederiz. Countable and Uncountable Nouns alıştırmalar/boşluk doldurma
soruları için tavsiye edilen süre her soru için 1 dakikadır.

Nouns (İsimler) Testleri

Adjectives (İngilizce Sıfat) konusu, comparative ve superlative(İngilizce sıfat üstünlük dereceleri) testleride dahil öğrencilerin en çok zorlandıkları konular arasında. More ve most soruları da sıklıkla İngilizce sınavlarında yer almaktadır. Adjectives (İngilizce Sıfat) testlerini çözerek sınavlara hazırlanabilirsiniz.

Adjectives (Sıfatlar) Testleri

Türkçemizde kullanmadığımız Articles (Tanımlıklar) çoğu İngilizce öğrenenin kafasını karıştırmakta. DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES/İngilizce tanımlıklar (A, an, the) testleri ile konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

Articles (Tanımlıklar) Testleri

İngilizce Subject testleri cümlede neyi nereye koyacağımızı bilmek açısından önem taşımaktadır. Subject (İngilizce özne) testleri, cümledeki özneyi bulabilmeyi ve İngilizce cümle yapısını daha iyi kavramamıza yardım eder.

Subject Testleri

İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler testleri bize İngilizce (nouns) isimleri daha yakından tanımamıza ve sınavlarda başarının yanında, İngilizce cümle yapısını daha iyi anlamamıza olanak tanır.

bread rice coffee information hangi kategoriye giriyor ?

İngilizce Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler Testleri

İngilizce zamanlar içinde Simple present testleri belkide en önemli yere sahiptir. Do/ does yapıları ve Simple present tense olumlu ve olumsuz cümle ve soru kalıplarını Simple present testleri ile çalışın. Konunun öneminden dolayı testleri iki ayrı sayfa halinde hazırladık.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test 2

Was were testlerinin önemi, Was ve Were’ün hem  A1 A2 seviye belirleme sınavlarında hem de İngilizcede sıklıkla kullanılıyor olmasından kaynaklanıyor. Was were olumlu, olumsuz cümle ile was, were olumlu olumsuz soru cümlelerine testleri çözerek çalışabilirsiniz. 5. İngilizce Was were test, 6. İngilizce Was were test, 7. İngilizce Was were test/boşluk doldurma.

Was Were Testleri

İngilizce İyelik A1 başlangıç seviyesi testleri arasında yer almaktadır. Possessive testleri İngilizce başlangıç için önemli bir konu.

This is Berk’s bicycle.
Bu Berk’in bisikleti.

İngilizce İyelik ‘s Testleri

One, twenty, thirty, fifty, hundred İngilizce karşılıklarını öğrenin.

İngilizce sayılar (Numbers) testleri, sayıların diğer bütün dillerde olduğu gibi İngilizcede de günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı için önemli. İngilizce 1 den 10 a, 1  den 20 ye, 1 den 30, 1 den 50 ye, 1 den 100 e kadar sayılara çalışabilirsiniz.

İngilizce Sayılar Numbers Testleri

Possessive pronouns (İngilizce İyelik zamirleri) testleri) İngilizce A1 başlangıç seviyesi testleri içinde en önemli olanlardın biridir (My, our,   your, his, her, its, their mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs.). Çoğu öğrencinin karıştırdığı ve tam olarak öğrenemediği bu konuyu Possessive pronouns testlerini çözerek pekiştirin.

This is our house.
Bu bizim evimiz.

Possesive Pronouns Testleri

İngilizce test çöz 1. sınıf
İngilizce 2. sınıf testlerinde/ 2. sınıf İngilizce deneme sınavı 1.üniteden son üniteye kadar testler yer alıyor. Meb 2. sınıf İngilizce testleri öğrencilerin seviyesi göz önüne alınarak daha fazla görsellikle hazırlandı. İngilizce 2. sınıf testlerinde 3. ve 7. üniteler öğrencilerin üzerinde durması gereken testlerden.

İngilizce Renkler Testleri

İngilizce renk isimleri ( color names) ilköğretim ilk sınıflarının öğrenmesi gereken bir konu olarak görülse de, aslında tüm A1/A2 seviyesi öğrencilerinin üzerinde durması gereken testlerdendir. İngilizce renk isimleri kelime hazinemizin gelişmesinde önemli rol oynar.

İngilizce Renk İsimleri Testleri

2. Sınıf Konu Testleri

2. Sınıf İngilizce Tüm Testler

İngilizce test çöz 3. sınıf 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Ünite alıştırmaları öğrencilerin sınavlarda başarılarını artırmak için önemli. 3. sınıf İngilizce deneme sınavı. İngilizce eğitimine yeni başlayan öğrencilerin İngilizceye adapte olabilmesi için en etkili yol test çözmeleridir.

3. Sınıf İngilizce Konu Testleri

3 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz / 4. sınıf İngilizce deneme sınavı sınıf 1. dönem 1. ve 2. yazılı testleri çözerek sınavlara hazırlanın. İngilizce test çöz sorularında 4. sınıf 1. ve 2. ünitelere çalışmak için de sorular mevcut.

4. Sınıf İngilizce Konu Testleri

4 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz 5. sınıf/ 5. sınıf İngilizce deneme sınavı 

5. sınıf İngilizce testleri 1. dönem 1. ve 2. yazılı, 2. dönem 1. ve 2. yazılı sorularına uygun olarak hazırlanmıştır. 5. sınıf İngilizce testlerinde 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite, 4. ünitelerin üzerinde durmanızı tavsiye ediyoruz.

5. Sınıf İngilizce Konu Testleri

5 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz 6. sınıf 1. ünite ve 2. ünite üzerinde durulması gereken üniteler arasında ayrıca 6. sınıf İngilizce saatler test çözümleride testlerimiz içinde hazırlandı. 5. sınıf İngilizce test konuları

Ülkeler – Milletler, İngilizce Haftanın Günleri,
Sevilen / sevilmeyen şeylerden bahsetme)
CAN ile yeteneklerden bahsetme

6. Sınıf İngilizce Konu Testleri

6 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz 7. sınıf 1.ve 2. dönem 1/2/3/4 üniteler önemli. 7. sınıf İngilizce testlerinde öğrencilerin üzerinde en çok durması gereken testler Simple Present, Simple Past ve Can testleri. 7. sınıf İngilizce Simple present testlerinde başarı daha sonraki seneler için de bir kazanım olacaktır.

7. Sınıf İngilizce Konu Testleri

7 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz 8. sınıf

8. sınıf testlerinde özellikle 1-2-3-4 ünitelerin üzerinde durmalarını tavsiye ediyoruz. 8. sınıf öğrencilerinin üzerinde durması gereken testler Simple Present, Prefer, Future tense ile was-were testleri.

8. Sınıf İngilizce Konu Testleri

8 Sınıf İngilizce Test

İngilizce test çöz 9. sınıf testlerini özellikle anadolu lisesi gramer testlerine uygun şekilde hazırladık. Hazırladığımız Meb kazanım testleri ile sınavlara hazırlanın.

2022-23 eğitim yılı 9. sınıf testlerine aşağıdaki linklerden çalışabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Konu Testleri

9 Sınıf İngilizce Test

İngilizce Konu Anlatımı