İngilizce Haftanın Günleri

Our last meeting was on February 11
Son toplantımız Şubatın 11 de idi