İngilizce İleri Seviye advanced Gramer

İngilizce İleri Seviye advanced Gramer C1-C2 Konu Anlatımı

İngilizce Advanced gramer konuları üzerinde dururken, ingilizce advanced cümle kalıpları ve kelimeleri için daha kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Bu yüzden İngilizce Advanced gramer konu anlatımlarını interaktif görsellerle destekledik.

İngilizce İleri Seviye advanced Gramer C1-C2 Konuları

İngilizce ileri seviye (Advanced) konularının en önemlileri arasında sayabileceğimiz İngilizce deyimler üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir konu.

İngilizce Deyimler

YKS YDT İngilizce sınavlara hazırlananlar için faydalı olacağını düşünüyoruz.
YKS YDT İngilizce Konuları

İngilizce Tüm Zamanları çalışabilmeniz için tek sayfa altında hazırladık.
İngilizce Tüm Zamanlar
İngilizce Konu Anlatımı

No Sooner bahsedilen ikinci olayın ilkinden hemen sonra gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Genellikle kullanımı Past Perfect ve than ile birliktedir. Kolay gibi görünse de öğrenmek için üzerinde durulması gereken bir konu.
No Sooner 

İngilizce’de sıklıkla kullanılan So that ve In order that’i bir amaç hakkında konuşmak için kullanıyoruz.
SO THAT / İN ORDER THAT

Fewer ve Less öğrencilerin genellikle kullanımlarında hata yaptıkları bir konu.
Fewer ve Less Arasındaki Fark Nedir ?

Would Rather ileri İngilizce gramer konu başlıkları içnde öneml br konudur ve kullanımına günlük dilde sıklıkla rastlanır. İngilizcemizi geliştirmemiz için would rather kullanımını kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Prefer ve would rather birbirinin yerine kullanılabilir.
Ancak kullanımlarında farklılıklar vardır.
Would Rather Kullanımı

Had better İngilizcede sıklıkla kullanılır. İnsanların yapması gerektiğini düşündüğümüz veya belirli bir durumda arzu edilen eylemler hakkında konuşmak için şimdiye veya geleceğe atıfta bulunmak için had better kullanırız. Ayrıca Had better’i yükümlülükler veya gereklilikler hakkında konuşmak için değil; tavsiyeler vermek için kullandığımızı unutmayalım
Had Better Kullanımı

Had better gibi Would Prefer ile de günlük dilde  karşılaşırsınız. Had Better, belirli şeyler hakkında tavsiye vermek için kullanılır (genel tavsiye için kullanılmalıdır).
Had Better’den sonra cümlede (to olmadan) fiil takip eder.
Would Prefer Kullanımı

Özellikle ne istediğimizi kibarca söylemek isterken
ve teklif ve isteklerde bulunurken, Would like’ı
kullanırız. Would like ne yazık ki  çoğu kişi
tarafından bilinmiyor.
Would like Kullanımı

Relative Clauses konusunu anlamadan İngilizce seviyemizi bir üst seviyeye çıkartabilmemiz mümkün değil. Relative Clauses advanced seviye konuları arasında önemli olanlardan biri.
Relative Clauses

Clause of purpose, İngilizce amaç cümlecikleri seviyenizi bir tık yukarı taşımak için öğrenilmesi gereken bir konu.
Clause of Purpose
TOEFL
TOEFL IELTS VOCABULARY

YDS ve LYS İngilizce sınavları için eş anlamlı kelimeler büyük önem taşıyor.
YDS Lys Synonyms (Eş Anlamlı Kelimeler)

Compound prepositions ileri (Advanced) İngilizce’nin zorlu konularından. Üzerinde önemle durulması gerektiğini düşünüyoruz.
Compound Prepositions

İngilizcede gereklilik bildiren ve sıklıkla kullanılan Be supposed to sıklıkla kullanılan bir kalıp.

You are not supposed to ask that kind of question. Böyle bir soru sormamalısın. The children are supposed to be at school by 8.00 a.m. Çocukların saat 08.00’de okulda olmaları gerekiyor.

Be Supposed To Ne Demek ?
Subject to Ne Demek ?
Any more mu Anymore mu ?

Adverbs of frequency (İngilizce sıklık zarfları) önemli bir konu.
Adverbs of Frequency Kullanımı

To be infinitive resmi düzenlemeler, yapılması gerekli şeylerin ifadesi
ile yasakların (sadece olumsuz cümlede) ifadesinde kullanılır.
To be Infinitive
So ve Neither Kullanımı
Noun Clause Nedir ?
Adverb Clauses (Zarf Cümlecikleri)
Subjunctive (Dilek Kipi)
Either/Either… or…./Neither/Neither…or…/Both/Too/So/Each
To Infinitive ve Gerund Arasında Ne Fark Var ?
Also ve Too Arasında Ne Fark Var ?
Adverbial Phrases
Sıfat İsimler
İngilizce Yeni İnsanlarla Tanışma
İngilizcede Eşsesli Sözcükler !
İngilizcede En Çok Yapılan Yanlışlar
Double Negatives Nedir ?
Videolu Konu Anlatımı
İngilizce Türkçe Çeviri
Other ve Another Arasında Ne Fark Var ?
Other ve Another Arasında Ne Fark Var ?
Present Perfect ve Simple Past Tense Arasında Ne Fark Var ?
o ve For Arasında Ne Fark Var ?
Do ve Make Arasında Ne Fark Var ?
Few ve Little Arasında Ne Fark Var ?
Would ve Used to Arasında Ne Fark Var ?
When ve While Kullanımı
Like ile As Arasında Ne Fark Var ?       
 All ve Whole Arasında Ne Fark Var ?
Stative Verbs Nedir ?   

Transitive and Intransitive Verbs

İngilizce Testleri