İngilizce Orta Seviye İntermediate Konu Anlatımı

İngilizce Orta Seviye İntermediate Konu Anlatımı B1-B2

ingilizce B1-B2 seviyesi konu anlatımı ve pre intermediate konularını interaktif görsellerle
destekleyerek hazırladık. İngilizce B1-B2 düzeyi konuları önceki konulara göre biraz daha dikkat gerektiriyor.

İngilizce B1-B2 Seviyesi Gramer Konuları

Videolu Konu Anlatımları

Sıfatlarda Karşılaştırma (Comparatives ve Superlatives ) 
Also/As Well/Too/Either Kullanımı
Comparative Superlative Listesi
İngilizce Yönler/Yol Tarifi
Simple Present Kafamı Karıştırıyor
Word Order (Sözcük Dizimi)
In-On-At  Konu Anlatımı
İngilizce Günlük Konuşmalar
İngilizce İzin İsteme Cümleleri
İngilizce Tüm Zamanlar
HAVE TO/HAS TO KONU ANLATIMI
SO THAT / İN ORDER THAT
Object Pronouns (Nesne Zamirleri)
İngilizce İyelik Zamirleri (Possesive Pronouns)
Was/Were Kullanımı
SOME/ANY Testleri
Fewer ve Less Arasındaki Fark Nedir ?
Would Rather Kullanımı
Had Better Kullanımı
Would Prefer Kullanımı
Would like Kullanımı
İngilizce Okunuş Kuralları
Any more mu Anymore mu ?
Adverbs of Frequency Kullanımı
So ve Neither Kullanımı
Time Expressions (Zaman İfadeleri)
Nasıl daha iyi cümle kurabilirim ?
Some/Any/Much/Many Kullanımı
What about ve How about Arasında Ne Fark Var ?
Simple Past Tense’de Yardımcı Fiil Did mi Was Were’mü ?
Question Tags’ı seviyorum (Yeni)
İngilizce’de Soru Kelimeleri (Yeni)
Either/Either… or…./Neither/Neither…or…/Both/Too/So/Each
Güçlü Cümleler Kurmak İstiyorum (Yeni)
(Have got-Has got Cümleleri (Yeni)
Subject Nedir ? (Yeni)
Prepositions kafamı karıştırıyor !
Going to ve Will Arasında Ne Fark Var ? (Yeni)
Object Nedir ? Cümlede Ne İşe Yarar ? (Yeni)
To Infinitive ve Gerund Arasında Ne Fark Var ? (Yeni)
Also ve Too Arasında Ne Fark Var ? (Yeni)
Modals Test (Yeni)
Sıfat İsimler (Yeni)
İngilizce Yeni İnsanlarla Tanışma (Yeni)
İngilizcede Eşsesli Sözcükler ! (Yeni)
İngilizcede En Çok Yapılan Yanlışlar-Önemli
Double Negatives Nedir ? (Yeni)
Be able to-Can ve Could Arasında Ne Fark Var ?
Since ve For Arasında Ne Fark Var ? (Yeni)
Among ve Between Arasında Ne Fark Var ? (Yeni)
5 Dakikalık İngilizce Testi
Some ve Any Arasında Ne Fark Var ?
Other ve Another Arasında Ne Fark Var ?
Present Perfect ve Simple Past Tense Arasında Ne Fark Var ?
To ve For Arasında Ne Fark Var ?
Do ve Make Arasında Ne Fark Var ?
Few ve Little Arasında Ne Fark Var ?
Would ve Used to Arasında Ne Fark Var ?
When ve While Kullanımı
Like ile As Arasında Ne Fark Var ?       
 All ve Whole Arasında Ne Fark Var ?
Stative Verbs Nedir ?   
Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler