İngilizce Test Çözme Teknikleri

Hayır C şıkkı doğru cevap değil. Sebebi
cümleye negatif anlam veren bir kelime
var. Hardly. Dolayısıyla cümle olumsuz
cümle olarak düşünülmeli. Bundan dolayı
C şıkkını da geçiyoruz.

İngilizce Konu Anlatımı