intermediate test çöz

İngilizce Orta Seviye -İntermediate test çöz B1-B2-C1

İntermediate ( İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1) testlerine çalışmak isteyen öğrenciler için testleri interaktif ve slayt şeklinde hazırladık.

İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1 testleri içinde şüphesiz en önemli olanı Simple Present testleridir. İngilizce sınav ve testlerinde öğrencilerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında geliyor Simple Present testleri. Bu yüzden interaktif ve slayt şeklinde iki test sayfası hazırladık. Simple present tense testlerinde değişik kullanımlar olduğu için iki sayfadaki testleri de çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test

Simple Present test 1 i çözenler için test 2’i de çözmenizi tavsiye ederiz. B1-B2-C1 Simple Present Testlerini çözerek do ve does kullanımını, olumlu düz cümleleri ile soru cümlelerinde fiil kullanımını pekiştirin.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test 2

Present continuous testleri bu zamanın İngilizcede en çok kullanılan zamanlardan biri olduğu düşünüldüğünde üzerinde durmak gerekiyor. Present continuous testlerini çözerken olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini daha iyi anlayacaksınız. Am, is, are kullanımlarında geniş zaman ( I am a student) ile şimdiki zaman ( I am going home) kullanımları arasındaki farkı pekiştirin.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Test

Simple Past tense (İngilizce Di’li geçmiş) testleri, öğrencilerin did ile yapılan soruları daha iyi anlamasına ve Simple Past tense  olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini daha iyi kavramalarına yardım edeceğine inanıyoruz.

Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman) Test

İntermediate ( İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1) testlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir başka konu past continuous tense testleridir. Günlük dilde sıklıkla kullanıldığı için önemli bir zamandır.

Past Continuous Tense Test

Present perfect tense testlerinin üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz. Simple past ve Present perfect tense arasındaki kullanım farklılıklarını öğrenmek için önemli bir konu.

Present Perfect Tense Test

Present perfect continuous tense testleri cevapları anında görülecek şekilde hazırlandı.

Present Perfect Continuous Tense Test

Past perfect tense testleri bu zamanın İngilizcede sıklıkla kullanılıyor olmasından dolayı önemli.

Past Perfect Tense Test

Past perfect continuous tense testleri çoktan seçmeli ve soruların cevaplarını anında görebileceğiniz şekilde hazırlandı.

Past Perfect Continuous Tense Test

Simple future tense (Will) en çok kullanılan zamanlardan biridir. Bu yüzden simple future tense testlerinin önemle üzerinde durmak gerekiyor.

Simple Future Tense Test

Future perfect tense testleri (will/won’t have + past participle) İngilizcemizi bir üst basamağa çıkartmak için önemli.

Future Perfect Tense Test

Future continuous tense testleri

Future Continuous Tense Test

Future perfect continuous tense testleri

Future Perfect Continuous Tense Test

To infinitive-gerund testleri B1-B2-C1 seviyesinde olanlar için üzerinde durulması gereken testlerden.

To-Infinitive-GerundTestleri

Would rather testleri İngilizce sınavlarda sıklıkla görülür. Would rather alıştırmaları çoktan seçmeli olarak ve doğru yanıtları anında görebileceğiniz şekilde hazırlandı.

Would Rather Testleri

Would prefer testleri, bu yapının İngilizce’de sıklıkla kullanıldığı için önemlidir. Özellikle 8. sınıf prefer, would rather test çözümleri önemli. Would prefer quiz çözerek İngilizcenizi bir üst seviyeye çıkartabilir hem de sınavlara hazırlanabilirsiniz.

Would Prefer Testleri

Modals testleri (Can, could, might, may, should testleri) B1-B2-C1 testleri içinde öneme sahip testlerdendir. Özellikle İngilizce Can, could ve should testleri üzerinde durmanızı tavsiye ediyoruz. Can, could, may, might, shall, should, will, would, ve must quiz/soru çözümlerini çoktan seçmeli şekilde hazırladık.

Modals (Kip Yardımcıları) Testleri

Articles (A, an, the testleri/soru çözümleri) üzerinde her ne kadar durulmasa da önemli testler arasındadır.

Articles (Tanımlıklar) Testleri

Nouns testleri B1, B2, C1 konuları içinde önemli testlerden. İngilizceden iyi not almak istiyorsanız ya da iyi derecede İngilizce öğrenmek istiyorsanız mutlaka nouns testleri üzerinde durmalısınız.

foot/feet, tooth/teeth
goose/geese, man/men
woman/women

Nouns (İsimler) Testleri

İngilizce orta seviye testleri içinde en önemli konulardan birisi de adjectives testleri. Adjectives (İngilizce sıfatlar) gerek karşılaştırma gerekse betimleme ifadelerinde İngilizcede sıklıkla kullanılır. Bunun yanında İngilizce sınavlarda da bu konudan hemen hemen her sınavda soru çıkar.

Adjectives (Sıfatlar) Testleri

Adverbs (İngilizce zarflar ) testleri İngilizce orta seviye testleri içinde önemli olan diğer konulardan biri. Çoğu öğrencinin  İngilizce sınavlarında zarflar (Adverb) testlerinde/soru çözümlerinde başarısız olmasının temel sebebi bazı sıfatlarla zarfların karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.

Adverbs (Zarflar) Testleri

Pronouns testleri

you, he, she, it, we, they
me, you, him, her, it, us, them
mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

Çoğu öğrencinin sınavda karıştırdığı pronouns (İngilizce Zamirler) testleri B1-B2-C1 seviyesindeki önemli testlerden biridir. Özellikle 5. ve 11. sınıf ingilizce object/subject pronouns testleri bu sınıflardaki öğrenciler için önemli.

Pronouns Testleri

B1-B2-C1 İngilizce Intermediate (Orta seviye) Prepositions testleri üzerinde mutlaka durmanızı tavsiye ediyoruz. Prepositions quiz/soru çözümleri tekrar edilmesi gereken testler arasında. İngilizce sınavlarında da (YÖKDİL- YDS – TOEFL – IELTS ) pronouns soruları ile sıkça karşılaşmaktayız.

aboard, about, above, across, after, against,
along, among, around, as, at, before, behind,
below, beneath, beside, besides, between,
beyond, but, by, concerning, considering,
despite, down, during, except, for, from
in, inside, into, like, near, of, on
onto, opposite outside over past
per, through, to, toward, towards,
under, underneath, unlike, until,
up, upon, versus, via, with,
within, without.

Prepositions Testleri

İngilizce emir kipleri (Imperatives) testleri sınavlarda başarı için gerekli olduğu kadar İngilizcenizi geliştirmek için de önemli.

Imperative Testleri

İngilizce zaman ifadeleri testleri/soru çözümleri doğru zamanı (Tense) kullanabilmemiz için önemlidir.

yesterday, today, tomorrow
back then, later today, this week
in those days, for the time being, eventually
last week/month/year, this week/month/year,
next week/month/year, a long time ago,nowadays, soon

Time Expressions (İngilizce Zaman İfadeleri) Testleri

Stative Verbs ( İngilizce durum fiilleri) İngilizce B1-B2 testleri içinde önemli bir konu. Çoğu öğrencinin sınavlarda kafa karışıklığına sahip olduğu için testleri çözmek önemli.

like, know, belong
love, realise, fit
hate, suppose, contain
want, mean, consist

Stative Verbs Testleri

All ve Whole testleri ile All ve Whole kullanımlarını öğrenin.

All ve Whole Testleri

İngilizce’de soru sorarak belirli bir konuda bilgi almak için WH (What, when, where, who, whom, which, whose, why, how. ) sorularına ihtiyaç duyarız. WH questions testleri/soru çözümleri ile bu soruları nasıl yaptığımızı öğrenmek için testler önemli. Wh questions testleri/alıştırmalarını çözerek sınavlara hazırlanın.

WH QUESTİONS TESTLERİ

So, such, too, enough, İngilizce testlerinde/alıştırmalarında sık sık karşılaştığımız konulardandır. So, such, too, enough testleri/soru çözümleri ile bu konudaki bilginizi test edin.

SO SUCH TOO ENOUGH TESTLERİ

İngilizce Testleri