intermediate test çöz

İntermediate test çöz B1-B2-C1

İntermediate ( İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1) testlerine çalışmak isteyen öğrenciler için testleri interaktif ve slayt şeklinde hazırladık.

İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1 testleri içinde şüphesiz en önemli olanı Simple Present testleridir. İngilizce sınav ve testlerinde öğrencilerin en çok sıkıntı çektikleri konuların başında geliyor Simple Present testleri. Bu yüzden interaktif ve slayt şeklinde iki test sayfası hazırladık. Simple present tense testlerinde değişik kullanımlar olduğu için iki sayfadaki testleri de çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test

Simple Present test 1 i çözenler için test 2’i de çözmenizi tavsiye ederiz.

Simple Present Tense (Geniş Zaman) Test 2

Present continuous testleri bu zamanın İngilizcede en çok kullanılan zamanlardan biri olduğu düşünüldüğünde üzerinde durmak gerekiyor. Present continuous testlerini çözerken olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini daha iyi anlayacaksınız.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Test

Simple Past tense (İngilizce Di’li geçmiş) testleri, öğrencilerin did ile yapılan soruları daha iyi anlamasına ve Simple Past tense  olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini daha iyi kavramalarına yardım edeceğine inanıyoruz.

Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman) Test

İntermediate ( İngilizce Orta Seviye B1-B2-C1) testlerinde sıklıkla karşılaştığımız bir başka konu past continuous tense testleridir. Günlük dilde sıklıkla kullanıldığı için önemli bir zamandır.

Past Continuous Tense Test

Present perfect tense testlerinin üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini düşünüyoruz. Simple past ve Present perfect tense arasındaki kullanım farklılıklarını öğrenmek için önemli bir konu.

Present Perfect Tense Test

Present perfect continuous tense testleri cevapları anında görülecek şekilde hazırlandı.

Present Perfect Continuous Tense Test

Past perfect tense testleri bu zamanın İngilizcede sıklıkla kullanılıyor olmasından dolayı önemli.

Past Perfect Tense Test

Past perfect continuous tense testleri çoktan seçmeli ve soruların cevaplarını anında görebileceğiniz şekilde hazırlandı.

Past Perfect Continuous Tense Test

Simple future tense (Will) en çok kullanılan zamanlardan biridir. Bu yüzden simple future tense testlerinin önemle üzerinde durmak gerekiyor.

Simple Future Tense Test

Future perfect tense testleri (will/won’t have + past participle) İngilizcemizi bir üst basamağa çıkartmak için önemli.

Future Perfect Tense Test

Future continuous tense testleri

Future Continuous Tense Test

Future perfect continuous tense testleri

Future Perfect Continuous Tense Test

To infinitive-gerund testleri B1-B2-C1 seviyesinde olanlar için üzerinde durulması gereken testlerden.

To-Infinitive-GerundTestleri

Would rather testleri

Would Rather Testleri

Would prefer testleri

Would Prefer Testleri

Modals testleri (Can, could, might, may, should testleri)

Modals (Kip Yardımcıları) Testleri

Articles (A, an, the testleri)

Articles (Tanımlıklar) Testleri

Nouns testleri B1, B2, C1 konuları içinde önemli testlerden.

Nouns (İsimler) Testleri

İngilizce orta seviye testleri içinde en önemli konulardan birisi de adjectives testleri.

Adjectives (Sıfatlar) Testleri

Adverbs (İngilizce zarflar ) testleri İngilizce orta seviye testleri içinde önemli olan diğer konulardan biri.

Adverbs (Zarflar) Testleri

Pronouns testleri

Pronouns Testleri

Prepositions testleri üzerinde mutlaka durmanızı tavsiye ediyoruz.

Prepositions Testleri

İngilizce emir kipleri (Imperatives) testleri

Imperative Testleri

Time Expressions (İngilizce Zaman İfadeleri) Testleri

 

İngilizce Konu Anlatımı