Object Konu Anlatımı

İngilizce Object Konu Anlatımı

Object (Nesne) cümle içinde öznenin yapmış olduğu eylemden doğrudan etkilenen                
cümlenin öğesidir. Cümle içinde nesneyi bulabilmemiz için “Ne”, “Kimi”, “Neyi”,                        
“Nereyi” sorularını yükleme sormamız gerekir. İngilizce’de iki çeşit nesne bulunmaktadır.
Dırect Object ve Indirect Object. Önce object’in ne olduğuna bakalım cümle içinde.