Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı YKS  YDS

 

 

Dilimizde bu zamanın karşılığı yoktur. Geçmişte başlayıp, gene geçmişte başka bir zaman dilimine kadar devam eden olayların ifadesinde kullanılmaktadır.  Bir başka ifadeyle Past Perfect Continuous Tense, geçmişte anlatılan özel bir zaman diliminden önceki eylemlerin anlatımı ile ilgilidir.Yardımcı fiil bütün öznelerde Had’dir. Fiil sonuna İng eki gelmelidir.

Olumlu Cümle                                                                                                                                                    Affirmative

Özne+Had+been+Fiil+İng+Nesne

I had been running.            (Koşmaktaydım.)
You had been running.      (Koşmaktaydın.)
He had been running.        (Koşmaktaydı.)
She had been running.      (Koşmaktaydı.)
It had been running.           (Koşmaktaydı.)
We had been running.        (Koşmaktaydık.)
They had been running.    (Koşmaktaydılar.)

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri