Simple Past Tense

SİMPLE PAST TENSE KONU ANLATIMI  

2020/21 eğitim yılı İngilizce ders konusu Simple Past Tense zaman
zarfları,simple past tense olumlu, olumsuz cümleler, olumlu ve
olumsuz soru örnekleri, Simple Past Tense alıştırmalar ve cevapları,
Past Simple be fiili (was were )konularını detaylı şekilde bulabi-
lirsiniz.Simple Past Tense’i basit cümleler vererek anlattık. Ayrıca
Simple Past Tense bağlaçları When/While konusuna da sayfamızda yer
verdik.Simple Past Tense When/While cümlelerinin üzerinde durmanızı
tavsiye ederiz.Kullanmış olduğumuz Simple Past Tense cümleleri 7.
sınıf konuları için uygundur.

Simple Past Tense Nedir ?

Türkçemizde Di’li Geçmiz Zamanın İngilizce karşılığıdır. Geldim,
gittim, yedim, içtim, gördün mü, vb. Di’li geçmiş zamanı bu zamanı
kullanarak ifade ederiz.

“Di” li Geçmiş Zaman

Dilimizdeki karşılığı “di’li geçmiş” zaman’dır. Geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve
bitmiş eylemlerin ifadesinde bu zamanı kullanıyoruz. Cümlede özel bir zaman (dün,
önceki gece vb.) geçmese bile,cümleden konuşmacının, olayın geçtiği belirli zamanı
bildiği düşünülür. Bu zamanın bütün öznelerde kullanılan yardımcı fiili Did’dir. Bir
anlatımda, birbirini takip eden eylemlerin ifadesinde de bu zaman kullanılmaktadır.
We didn’t see him after we turned the corner.
Köşeyi döndükten sonra onu görmedik.

Geçmiş zaman için kullanılan Present Perfect ve Simple Past Tense
arasındaki en temel fark, Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)’da
eylemin zamanı (geçen sene, iki yıl önce v.b) ve detaylarının
vurgulanmasıdır.
I saw her last year-Onu geçen yıl gördüm.

I called her one minute after I finished talking with Berk.
Berk ile konuşmayı bitirdikten bir dakika sonra onu aradım.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Konu Anlatımı