Subjunctive Konu Anlatımı

Subjunctive (Dilek kipi) Konu Anlatımı

The subjunctive ya da The Subjunctive Mood nedir ? Subjunctive denildiğinde
klasik olarak öğrendiğimiz cümle yapılarının dışında, kendine özgü yapıları
olan cümleleri anlıyoruz. Bu kendine özgü cümle yapısının nasıl olduğuna
geçmeden önce Subjunctive’in nerede ve hangi amaçla kullanıldığına bakalım.
Subjunctive genellikle resmi dilde ( yazı ve konuşma) kullanılır, daha çok
Amerikan İngilizce’sine özgüdür ve bir öneri ya da talep belirtir.

Subjunctive Yapısı

Cümle yapısı That+Özne+Fiilin Yalın Hali şeklinde olmalıdır.

Her mother insists that she go.
Annesi gitmesi için ısrar ediyor.

<!–nextpage–>

İngilizce Konu Anlatımı