To be+Infinitive Kullanımı

To be+Infinitive Konu Anlatımı

To be infinitive kalıbı aslında çoğu kişinin hiç duymadığı bir kullanımdır.  İngilizcederskitabi.com olarak bu konunun üzerinde durmak istedik çünkü günlük kullanımda oldukça yaygın şekilde kullanılmakta. Her ne kadar konu başlığını To be infinitive olarak seçmiş olsakta, bu yapının aslında past şekilde kullanımı da mevcut.

To be+Infinitive formunu sıklıkla gazetelerde, radyo ve televizyon
yayınlarında görmekteyiz. To be+Infinitive kullanımı geleceğe
yönelik bir öngürünün gerçekleşeceğini işaret eder.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Konu Anlatımı