Çocuklar İçin İngilizce

“Good Morning” it says. The doll’s dress is very fine. Aslı likes the gift. Günaydın der oyuncak bebek. Oyuncak bebeğin elbisesi çok hoştur. Aslı hediyeyi beğenir.