Personal Pronouns Test

Personal Pronouns Test (İngilizce Zamir Testleri)

2020/21 eğitim yılı İngilizce konularına uygun olarak hazırladığımız Personal Pronouns testleri interaktif olarak hazırlanmıştır. Zamir testlerinde başarı sağlamak için testleri belirli aralıklarla çözmenizi tavsiye ederiz. İngilizce Pronouns alıştırmalar, İngilizce’de zamirlerin sıklıkla kullanıldığı için önemli bir konudur. Pronouns test soruları belirli zaman aralıkları ile güncellenmektedir.

1-