Adjectives Konu Anlatımı

Adjectives Konu Anlatımı

Sıfat(Adjective) konusu İngilizcenin en önemli
konularından biridir. İDK’de bu konuyu hazırlarken
öncelikle Adjectives konu anlatımı, adjectives
exercises (adjectives testleri) üzerinde durmaya
çalıştık. Adjectives konu anlatımı içinde önemsiz
bir konu yok. Ancak Possessive Adjectives’ler
(İyelik Sıfatları) İngilizce’nin mutlaka öğrenilmesi
gereken konular içinde yer almakta. Bu yüzden detaylı
olarak inceleyeceğiz .Kuracağımız cümleyi doğru bir
şekilde kullanabilmek için Comparative Adjective
(Sıfatlarda Karşılaştırma) ve Superlative Adjective
(En üstünlük derecesi) mutlaka üzerinde durulması
gereken konular. Adverbs and Adjectives (Zarflar ve
Sıfatlar)konularında exercises (testler) konuyu
pekiştirebilmek için gerekli. Adjectives exercises-
Sıfatlarla ilgili testi konunun en alt bölümünde
görebilirsiniz.Testler belirli aralıklarla düzenli
olarak güncellenmektedir.

Adjectives-Sıfat Nedir-Nerede Kullanılır ?

İsimleri (noun ve pronoun ) türlü yönlerden betimleyen
(miktar, biçim, duygu, konum, renk vb.) sözcüklere
sıfat (Adjective) denir. Betimledikleri kelimeden
önce ya da sonra gelebilirler. Sıfatlar bize Özne+am+is+are
(to be)+ Adjective yapısıyla çok geniş sayıda cümle kurmamıza
olanak sağlar.

İngilizce Testleri