Indirect Speech

Reported Speech (Direct Indirect Speech)Dolaylı Anlatım   LYS – YDS

İngilizce Ders Kitabımızda Reported Speech (Direct Indirect Speech) konusunda
başarılı olabilmemiz için öncelikle zamanları çok iyi şekilde öğrenmemiz gerektiğine
vurgu yapmak istiyoruz. İngilizce Ders Kitabımızda Reported Speech (Direct Indirect
Speech) konusuna çalışırken sizin de göreceğiniz gibi, dolaylı anlatıma çevirirken
cümleleri, zamanlar değişime uğramaktadır. Bunun kolay anlaşılması için bir tablo
hazırladık.  Zaman değişimi tablosunun hemen altında değişen zarflara ilişkin tabloyu
da görebilirsiniz.

Dolaylı Anlatım’a bir düşünce ya da eylemi, diğer kişi ya da kişilere
aktarırken ihtiyaç duyuyoruz.

Direct speech: “I like tea.

Reported speech: He said he liked tea

İlk cümlede kişi , ben çay severim diyor. Bunu üçüncü bir kişi yada kişilere anlatırken şu şekilde yapıyoruz. O çay sevdiğini söyledi.

Say ve tell kullanıldığında kişinin söylediği cümlenin zamanı değiştirilmez.

I like tea.     He says he likes tea.

Aşağıdaki zamanlar şu şekilde değiştirilmelidir.

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et

İngilizce Testleri