Adverbial Phrases

 

Adverbial Phrases

Zarfları, eylemin (fiil) “nasıl, nerede, ne zaman”
gerçekleştiğini betimlemek için kullanmaktayız.
Cümle içinde normal zarf olarak kullandıklarımız
vardır.

calmly: sakin bir şekilde
carefully: dikkatlice
certainly: kesinlikle

Konuya Diğer Sayfadan Devam Et