Sıfat İsimler

İngilizce Sıfat İsimler

İngilizce Sıfatları (Sıfat nedir ?) İngilizce sıfat cümleleri olarak anlatmış ve İngilizce
sıfat örneklerini vermiştik. İngilizce’de sıfat olarak kullanılan kelimeleri liste halinde
yakında yayınlayacağız. Sıfatları ve kelime türlerini daha iyi anlayabilmemiz için bu
konuyu hazırladık. Şimdi kısaca hatırlayalım.

İsimler kişileri, yerleri, kavramları, nesneleri,
duyguları tanımlayan, temsil eden sözcüklerdir.

Boy: Çocuk
Room: Oda
People: İnsanlar, halk

Bir sıfat ise isimleri türlü yönlerden betimleyen
sözcüklerdir.

Annoyed: Sinirli
Clean: Temiz
Crazy: Çılgın