To Be Fiilleri

Aşağıdaki cümlelerde görüldüğü gibi, To Be kullanımı aynı
zamanda kelime bilgisine de ihtiyaç duymakta. Foot tekil
olduğu için “IS”kullanılmış. Diğer cümlede ise Feet (ayaklar)
çoğul olduğu için Are kullanımı gerekiyor.

My right foot is numb.
Sağ ayağım uyuştu.

My feet are cold
Ayaklarım üşüyor

I am thirsty
Susadım

I am late (Geç kaldım)

İngilizce Testleri