Conditional Sentences

Conditional Sentence (IF CLAUSES) Type 3 KULLANIMI

IF PAST PERFECT WOULD+WOULDN’T HAVE+ V3

Gerçekleşmemiş (Geçmişte kalmış)  ve gerçekleşmesi imkansız durumların anlatımda kullanılır.

If it had rained, we would have cancelled the meeting.
Eğer yağmur yağmış olsaydı, toplantıyı iptal etmiş olacaktık.

İngilizce Konu Anlatımı