Conditional Sentences

THE ZERO CONDITIONAL KULLANIMI

Zero conditional cümlelerde If ve When birbirinin yerine kullanılabilir.
Birbirlerinin yerine kullanılabilir olmasının nedeni mantıksal sonucun
değişmeyeceğidir. Bu yüzden If ya da When kullanmak önemli değildir.

İngilizce Konu Anlatımı